Bắt nạt là gì?
 Bắt nạt là gì?.

Bắt nạt là gì?

Bắt nạt được cho là đã tồn tại từ khi có những ghi chép đầu tiên của con người (Card & Hodges, 2008). Các hình thức nguyên thủy nhất của bắt nạt có thể là việc ai đó cố tình đánh hoặc đá người khác, hoặc nói những điều xấu về người khác với mục đích làm tổn hại đến họ. Hiện tượng này có thể đã tồn tại kể từ khi các hình thức dạy học đầu tiên hình thành, bởi vì gây hấn, thống trị và cạnh tranh là một phần của các đặc tính của con người (theo Lorenz, 1963; Freud, 1973; Geen, 2001, trang 19-20; Archer, 2009). Trong khoảng hai thập kỷ qua, bắt nạt đã bắt đầu được xem như là một mối đe dọa nghiêm trọng cho sự an toàn của môi trường học đường. Trên khắp Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á, và Úc, bắt nạt được công nhận như là một vấn đề nghiêm trọng (theo Smith, Madsen, Moody, 1999; Wei & Huang, 2005), ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em trong các trường học trên khắp thế giới.

    Bắt nạt là: 

  • Hành vi gây hấn cố ý 
  • Trong đó có sự mất cân bằng quyền lực thực sự hoặc nhận thức về việc bị mất cân bằng quyền lực.
  • Các hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần. 
Bắt nạt bao gồm các hành động như đe dọa, lan truyền tin đồn, tấn công ai đó về mặt thể chất hoặc bằng lời nói và loại trừ một người nào đó khỏi nhóm. Bắt nạt có thể xảy ra trực tiếp mặt đối mặt hoặc thông qua công nghệ.