Biểu hiện hành vi bắt nạt trực tuyến
 Biểu hiện hành vi bắt nạt trực tuyến.

Biểu hiện hành vi bắt nạt trực tuyến

Trẻ em và thanh thiếu niên có thể bắt nạt nhau qua mạng - một không gian ảo, nhưng hành động bắt nạt là thật và tổn thương mà người bị bắt nạt phải chịu cũng là thật! Do vậy, hiểu và nhận diện được các hành vi bắt nạt trực tuyến là vô cùng quan trọng. 


Thanh thiếu niên báo cáo đã bị bắt nạt trực tuyến với các hành vi như: